11 February 2011

BATMAN & ROBIN- Lanie's version

Kakatuwa ang site na ito

Nako-customize ang dialogue ng comic strips i Batman at Robin

Gaya nitong gawa ko:

(Dialogue lang poh ang sa akin- hehe)

No comments:

Post a Comment