27 February 2011

Missing somebody so much

Dalawang linggo pa lang naman tayong hindi nagkikita mula noong huli

Peru heto ako't hindi mapigil-pigil ang daloy ng luha

Ewan ko ba

Parang hindi pa rin ako nasanay sa ganitong set-up

Malayo sa isa't isa.

Madalas ang minsanan lamang na pagkikita

May cellphone naman

Internet..facebook, ym

Peru hindi sapat yon.

lalo na

sa kagaya kong palaging nag-iisa

sa bahay

at sa araw-araw na buhay..

may mga kaibigan naman

pero

eh pasasaan ba sila, hindi naman nila mapupunan ang pangungulila ko sa'yo

Ang mga yakap mo

Ang mga halik

Ang mga matatamis na ngiti at malutong na halakhak

kapag kasama kita

Love, mis na kita.

Sobra.

No comments:

Post a Comment